Begroting 2017

2.6 Duurzaamheid

1e Berap
2/15
niet volgens plan

2e Berap
2/15
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Afronden bodemsaneringen Vosdonk en De Keen.

We hebben voor twee verontreinigingsbronnen op het bedrijventerrein Vosdonk een alternatieve saneringsdoelstelling aan de OMWB voorgelegd. De bodemsanering in de wijk De Keen is afgerond. De OMWB moet dit nog wel goedkeuren.

K

Vaststellen van normen voor geuremissie (geurvisie en verordening).

We hebben een extern bureau opdracht gegeven een geurvisie op te stellen. De visie is dit najaar gereed. De discussie met de gemeenteraad voorzien we in het eerste kwartaal 2017.