Begroting 2017

2.6 Duurzaamheid

Doelstelling

Risico

 1. Controle en handhaving
 • Meer hinder als gevolg van een lager niveau van controle en handhaving.
 1. Bodem
 • Vervuilde grond waardoor sanering van bodemverontreiniging moet plaatsvinden met als gevolg onverwachte kosten.
 • Belemmering van ontwikkelingen.
 1. Klimaat (Energie)
 • Onvoldoende animo onder (eigen) woningbezitters of onvoldoende doelmatigheid duurzaamheidslening waardoor het realiseren van de taakstelling voor aanpassing energieprestatie bestaande woningvoorraad achterblijft.
 • Onvoldoende initiatieven door derden waardoor het realiseren van de doelstelling aandeel duurzame energie achterblijft.
 • Inconsistent beleid rijksoverheid
 1. Geluid
 • Als gevolg van de groei van het weg- en railverkeer neemt de kans op geluidsoverlast toe.