Begroting 2017

2.5 Veiligheid

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      3.797

                             -0

                      3.797

Baten

                            78

                               -

                            78

Totaal saldo van lasten en baten

                     -3.719

                              0

                     -3.719

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                               -

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                               -

                               -

                               -

Resultaat product

                     -3.719

                              0

                     -3.719

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Overig

N

Resultaat product

                        -

N