Begroting 2017

2.4 Mobiliteit

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      2.151

                            73

                      2.224

Baten

                      1.767

                          -18

                      1.749

Totaal saldo van lasten en baten

                        -383

                          -91

                        -474

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                               -

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                         100

                               -

                         100

Resultaat product

                        -283

                          -91

                        -374

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Parkeerinkomsten

                    -62

N

Onderhoudsbudgetten producten

                     12

V

Nutsvoorzieningen

                       4

V

Uren Grondbedrijf

                    -82

N

Overig

                     37

V

Resultaat product

                    -91

N