Begroting 2017

2.4 Mobiliteit

1e Berap
1/14
niet volgens plan

2e Berap
2/14
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

L

Monitoring verkeer en inventarisatie doorgaand verkeer

Etten-Leur maakt gebruik van een regionaal verkeersmodel. De deelnemende gemeenten leveren periodiek actuele telgegevens aan. Het gelijktijdig uitvoeren van tellingen in de diverse gemeenten kan kosten besparen. Gemeenten zijn hierover in gesprek maar hebben nog geen afspraken gemaakt. In Etten-Leur zal dit jaar niet meer worden geteld; de werkzaamheden in het noordelijk deel van de Bisschopsmolenstraat leiden tot een vertekend aanbod op andere wegen.    

K

Het gefaseerd (wijkgewijs) inventariseren van de bestaande parkeersituatie en opzetten van informatiesysteem.

Als gevolg van wisseling van personeel hebben we dit jaar geen capaciteit om een informatiesysteem parkeren op te zetten.