Begroting 2017

2.4 Mobiliteit

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

2.051

2.151

1.755

1.761

1.634

1.640

Baten

1.801

1.767

1.971

1.999

2.093

2.125

Totaal saldo van lasten en baten

-250

-383

216

237

458

485

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

                     -  

-  

Onttrekking reserves

0

100

-  

6

6

5

Resultaat product

-249

-283

216

243

464

491