Begroting 2017

2.3 Grondbedrijf

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                    12.278

                      2.723

                    15.001

Baten

                    12.341

                      3.081

                    15.422

Totaal saldo van lasten en baten

                            63

                         359

                         421

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                      1.198

                         704

                      1.901

Onttrekking reserves

                      1.135

                         345

                      1.480

Resultaat product

                               -

                               -

                               -

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Mutatie reserves en voorzieningen lasten

               2.699

V

Mutatie reserves en voorzieningen baten

              -2.340

N

Toevoegingen reserves en voorzieningen lasten mutaties

                 -704

N

Onttrekkingen reserves en voorzieningen baten mutaties

                   345

V

Resultaat product

                        -

N