Begroting 2017

2.3 Grondbedrijf

1e Berap
3/3
niet volgens plan

2e Berap
1/3
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2016: 173.000 m²
Voorraad uitgeefbare gronden per 31-12-2016:  133.000 m²
De te verwachten uitgifte: 40.000 m²

In 2015 werd minder grond voor woningbouw afgenomen. De beginvoorraad op 1 januari 2016 is groter namelijk: 183.700 m². We weten niet zeker of de afname van de voorraad wordt gehaald, maar de economie trekt aan.