Begroting 2017

2.3 Grondbedrijf

Risico

  • Extra kosten (zoals rente) bij vertraging in de planning van projecten als gevolg van maatschappelijke weerstand of juridische procedures (zoals niet onherroepelijk worden van het bestemmingsplan).
  • Het vertraagd of versneld ontvangen van de inkomsten voor de verkoop van gronden heeft een nadelig of voordelig effect op de financieringslasten.
  • Het niet voorhanden zijn van, of de mogelijkheid gronden tegen een aanvaardbare prijs te verwerven zijn van invloed op het halen en/of het tempo van de doelstellingen voor de herstructurering van bedrijventerreinen en de aanleg van compenserend groen in het landelijk gebied.
  • Vervuilde grond leidt tot hogere kosten (sanering), vertraging in de grondverkoop en een lagere prijs voor bouwkavels in het betrokken gebied.