Begroting 2017

2.3 Grondbedrijf

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

-753

12.278

10.120

9.186

7.438

5.798

Baten

-  

12.341

9.870

9.382

7.438

7.304

Totaal saldo van lasten en baten

753

63

-250

196

-  

1.507

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

1.198

250

446

-  

1.842

Onttrekking reserves

-  

1.135

500

250

-  

335

Resultaat product

753

-  

-  

-  

                     -  

-