Begroting 2017

2.3 Grondbedrijf

We bouwen voor de vraag en bevorderen duurzaamheid

De structuurvisie schetst tevens een beeld voor de ruimtelijke ontwikkeling na 2020 (waaronder de uitspraak over nieuw bedrijventerrein op basis van regionaal beleid). In afwachting hiervan koopt de gemeente alleen grond in bestaand stedelijk gebied. Een uitzondering wordt gemaakt voor lopende verplichtingen (zoals realisatie ecologische verbindingszones).

Doelstellingen

Doelstelling faciliteren maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen

Het Grondbedrijf wordt ingezet om de gewenste maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen te bereiken. Deze ontwikkelingen en de vorm waarin de bijdrage wordt geleverd zijn benoemd onder de desbetreffende programma/productbladen, waar ook de prestatie-indicatoren zijn opgenomen. De beoogde doelstellingen en de verantwoording van de behaalde resultaten zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

Wonen

Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2017

159.500 m²

Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2017

 124.000 m²

Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2017

  35.500 m²

Werken - bedrijven

Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2017

  49.150 m²

Voorraad uitgeefbare gronden per 31-12-2017

  37.950 m²

De te verwachten uitgifte

  11.200 m²

Werken – kantoren en detailhandel

Voorraad uitgeefbaar bedrijfsvloeroppervlak per 01-01-2017

 4.000 m² 

Voorraad uitgeefbaar bedrijfsvloeroppervlak gronden per 31-12-2017 

 0 m² 

De te verwachten afname:

4.000 m²