Begroting 2017

2.1 Ruimtelijke ordening

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                  2.881

                      -89

                  2.792

Baten

                     960

                      -48

                     912

Totaal saldo van lasten en baten

                -1.921

                       41

                -1.880

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                           -

                     124

                     124

Onttrekking reserves

                       50

                      -40

                       10

Resultaat product

                -1.871

                    -123

                -1.994

Onderwerp

 Bedrag

V/N

Uren Grondbedrijf

                 20

V

Aanpassing subsidie Monumenten

                 15

V

Herziening bouwleges

              -125

N

Planologie, bestemmingsplannen

                 65

V

Toevoeging reserve Planologie

                -65

N

Planologie leges bijdragen

                -20

N

Overig

                -13

N

Resultaat product

              -123

N