Begroting 2017

1.5 Financiën

Risico

  1. Landelijke financiële ontwikkelingen
  2. Teruglopende inkomsten van het Rijk (Algemene uitkering)
  3. Renteontwikkelingen
  4. Het niet tijdig realiseren van bezuinigingen
  5. Politieke besluitvorming omtrent hoogte lokale heffingen
  6. Politieke besluitvorming omtrent voorzieningenniveau
  7. Verstrekte leningen en garanties aan derden
  8. Weerstandsratio daalt onder 1,1