Begroting 2017

1.5 Financiën

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

2.876

3.837

11.145

11.446

11.153

11.489

Baten

69.928

69.145

64.879

65.612

65.946

66.521

Totaal saldo van lasten en baten

67.052

65.308

53.734

54.166

54.793

55.032

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

943

2.891

250

250

250

-  

Onttrekking reserves

861

2.489

598

898

636

361

Resultaat product

66.969

64.906

54.082

54.814

55.179

55.393