Begroting 2017

1.4 Dienstverlening aan derden

1e Berap
0/8
niet volgens plan

2e Berap
0/8
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

Geen afwijkingen