Begroting 2017

1.4 Dienstverlening aan derden

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.

Doelstellingen op programma niveau

  • Samenwerking levert voordelen op voor de kwaliteit en/of middelen.