Begroting 2017

1.4 Dienstverlening aan derden

Risico

  1. Belangenverstrengeling als gevolg van dubbelrol als eigenaar en klant met verbonden partijen
  2. Als gevolg van kwalitatief onvoldoende invulling van opdrachtgever- of opdrachtnemerschap bestaat de kans op ruis in de relatie met als gevolg imagoverlies
  3. Als gevolg van verminderde of het voortijdig stopzetten van de dienstverlening aan derden bestaat de kans op minder inkomsten. Bij gelijkblijvende kosten kan dit leiden tot een financieel nadeel