Begroting 2017

1.3 Publieksdienstverlening

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

2.665

-236

2.429

Baten

904

-150

754

Totaal saldo van lasten en baten

-1.761

85

-1.676

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

-

Onttrekking reserves

311

-230

81

Resultaat product

-1.450

-145

-1.595

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Leges burgerzaken

-50

N

Elektronische dienstverlening

-230

N

Reserve elektronische dienstverlening

230

V

Uren Grondbedrijf

-82

N

Overig

-13

N

Resultaat product

-145

N