Begroting 2017

1.3 Publieksdienstverlening

1e Berap
3/9
niet volgens plan

2e Berap
4/9
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Volwassenheid in digitale dienstverlening. Het uitvoeren van de volgende activiteiten ten behoeve van de ambitie dienstverlening:

- Digitalisering dienstverlening verder doorvoeren
- Verdere ontwikkeling organisatie en beheer  klantcontacten
- Project administratieve lastenverlichting (deregulering en procesoptimalisatie)
- Antwoord© voor bedrijven doorontwikkelen

Het invoeren van volledige digitale afhandeling van de Meldingen Openbare Ruimte is gestart. Eerst wordt in de 2e helft van dit jaar het volledig automatisch registreren en distribueren van de digitaal ingediende klachten en meldingen gerealiseerd. Vervolgens wordt de digitale afhandeling met behulp van tablets door de afhandelende teams vormgegeven.  De BerichtenBox van MijnOverheid is in april operationeel opgeleverd. We gebruiken de Berichtenbox in eerste instantie voor de berichtgeving over verlopen reisdocumenten. Via de gebruikelijke kanalen (website, Bode en social media) wijzen wij onze inwoners op de BerichtenBox. In de Burgerzakenapplicatie worden het komend jaar vanaf nu de volgende e-Diensten gerealiseerd: overlijden, verhuizen, geheimhouding, naamgebruik, opvragen uittreksels en voorgenomen huwelijk (ondertrouw)/partnerschap. De e-Dienst aangifte geboorte staat voor het 1e kwartaal 2017 op de rol.  Het identificatiemiddel bij deze e-Diensten wordt in eerste aanleg DigiD. Dit wordt vervangen door de eID zodra deze landelijk beschikbaar komt. De trajecten voor de ontwikkeling van de dienstverlening voor inwoners, bedrijven en medewerkers zijn herstart. De leantrajecten lopen volgens planning.

K

Klanttevredenheid digitale dienstverlening. Het uitvoeren van de volgende activiteiten t.b.v. de ambitie dienstverlening:
- Digitalisering dienstverlening verder doorvoeren; project digitalisering
- Verdere ontwikkeling organisatie en beheer klantcontacten
- Project administratieve lastenverlichting (deregulering en procesoptimalisatie)
- Antwoord© voor bedrijven doorontwikkelen

Zie toelichting bij doelstelling Volwassenheid in digitale dienstverlening.

K

Klanttevredenheid fysieke en telefonische dienstverlening. Het uitvoeren van de volgende activiteiten t.b.v. de ambitie dienstverlening:
-      Werken aan ontwikkeling gastheerschap (hostmanship)
-      Digitalisering dienstverlening verder doorvoeren; project digitalisering
-      Verdere ontwikkeling organisatie en beheer  klantcontacten
-      Project interne dienstverlening uitvoeren
-      Project administratieve lastenverlichting (deregulering en procesoptimalisatie)
-      Antwoord© voor bedrijven doorontwikkelen

Zie toelichting bij doelstelling Volwassenheid in digitale dienstverlening.

De ontwikkeling van gastheerschap (hostmanship) is een cultuurtraject dat doorlopend vordert. Er is meer bewustwording in de organisatie waarneembaar en voelbaar.

K

Fraude met identiteit en inschrijving op adressen in de BRP wordt bestreden

De aanpak van adres- en identiteitsfraude wordt in de tweede helft van 2016 verder geïntensiveerd. Inmiddels is vanuit de gemeenten Breda en Tilburg het initiatief gekomen om tot een regionale aanpak te komen.