Begroting 2017

1.3 Publieksdienstverlening

Risico

  1. Bezuinigen rijksoverheid en/of geen geld bij taak die overgeheveld wordt naar gemeente
  2. Afhankelijkheid beslissingen Rijksoverheid over middelen en wetgeving die noodzakelijk zijn om diverse zaken in dienstverlening mogelijk te maken (bijvoorbeeld eID – elektronische identiteitskaart)
  3. Afhankelijkheid van ICT en de mate waarin ICT ontwikkelingen kan volgen en/of in staat is daar antwoord op te geven
  4. Adres- en Identiteitsfraude met als gevolg onrechtmatig gebruik van voorzieningen.
  5. Calamiteiten informatiebeveiliging en privacybescherming.