Begroting 2017

1.2 College van B&W

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

2.118

14

2.133

Baten

137

-

137

Totaal saldo van lasten en baten

-1.982

-14

-1.996

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

Resultaat product

-1.982

-14

-1.996

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Voorziening pensioen politieke ambtsdragers 

-14

N

Resultaat product

-14

N