Begroting 2017

1.2 College van B&W

1e Berap
2/13
niet volgens plan

2e Berap
1/13
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Actief inzetten digitaal platform voor onder andere accommodaties, vrijwilligers, enzovoorts.

Vanuit de Vrijwilligerscentrale is een platform voor vrijwilligers opgestart. Voor accommodaties is inzet van het gemeentelijke digitaal platform voorzien in 2017. De website www.in-ettenleur.nl  is het platform dat is opgestart in Schoenmakershoek en De Keen. Vanuit andere wijken is interesse om dit ook in te zetten.