Begroting 2017

1.2 College van B&W

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

2.111

2.118

1.308

1.369

1.414

1.437

Baten

251

137

107

110

109

111

Totaal saldo van lasten en baten

-1.860

-1.982

-1.201

-1.260

-1.305

-1.326

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-1.860

-1.982

-1.201

-1.260

-1.305

-1.326