Begroting 2017

1.1 Gemeenteraad

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                         973

                          -20

                         953

Baten

                              0

                               -

                              0

Totaal saldo van lasten en baten

                        -973

                            20

                        -953

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                               -

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                               -

                               -

                               -

Resultaat product

                        -973

                            20

                        -953

Onderwerp

 Bedrag

V/N

Overig

20

V

Resultaat product

20

V