Begroting 2017

1.1 Gemeenteraad

1e Berap
3/11
niet volgens plan

2e Berap
2/11
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Implementeren van de nota verbonden partijen.

Met directies van gemeenschappelijke regelingen zijn gesprekken gevoerd. Conclusie is dat vanaf 2017 de gemeenschappelijke regelingen zich conformeren aan de planningsafspraken, met uitzondering van de OMWB. In de gemeentelijke begroting 2017 worden afgestemde richtlijnen opgenomen voor de door de gemeenteraad benoemde gemeenschappelijke regelingen.  In oktober wordt met de gemeenschappelijke regelingen gesproken over een eerste evaluatie van de nota verbonden partijen

K

Implementeren nieuwe opzet wijkbijeenkomsten door het organiseren van twee wijkbijeenkomsten en een gemeentebrede themabijeenkomst.

Met de nieuwe opzet is voor het eerst ervaring opgedaan met een bijeenkomst in het Munnikenheidecollege. De raad was hierbij te gast aangezien het Munnikenheidecollege de uitnodigende partij was. Doel van de bijeenkomst was het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Dit doel is gerealiseerd. Op basis van de ervaringen met deze bijeenkomst is afgesproken dat de gemeenteraad een bijeenkomst gaat organiseren over de doorlopende leerlijn basisonderwijs-voortgezet onderwijs. Om deze bijeenkomst voor te bereiden is een eerste overleg gevoerd met vertegenwoordigers van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De bijeenkomst wordt de komende maanden verder voorbereid en naar verwachting in januari/februari 2017 gehouden. Op basis van deze bijeenkomst kan worden bepaald of de nieuwe opzet goed geïmplementeerd is