Begroting 2017

1.1 Gemeenteraad

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.

Doelstellingen op programma niveau

  • In Etten-Leur is ruimte voor initiatieven: taken worden op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid.
  • De gemeente betrekt de vijf O’s bij en informeert de vijf O’s over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid.