Begroting 2017

Bestuur en dienstverlening

Verbonden partijen

Aan de realisatie van de doelstelling  ‘samenwerking levert voordelen op voor de kwaliteit en/of middelen’ leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage:

  • Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
  • Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
  • Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief
  • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.)
  • Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant-West
  • Stichting Inkoopbureau West-Brabant