Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

N.V. Rewin West-Brabant  

Vestigingsplaats

Breda

Beoogd effect

Versterken van de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren.

Beleidsvoornemens

Ondersteuning bij kantoor- en bedrijfsvestiging en versterken van de topsectoren logistiek, maintenance en biobased economy in de regio door samen met bedrijven nieuwe producten, diensten of vormen van samenwerking te ontwikkelen.
De Raad van Commissarissen heeft op 1 april 2016 het Meerjaren Productplan 2017-2020 vastgesteld. In dit plan wordt gefocust op de speerpuntensectoren van de Strategische Agenda, logistiek, maintenance en biobased economy. Onderdelen hierbij zijn acquisitie, business development, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. REWIN speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van een aantal van deze onderwerpen. Daarbij is geconstateerd dat REWIN, zeker ook in relatie met andere regio’s, onvoldoende middelen heeft om de ambitie op dit vlak waar te maken.
In 2017 komt dan ook een extra bijdrage beschikbaar van € 0,70 oplopend naar € 1,00 per inwoner extra in 2020. Met deze bijdrage wordt extra ingezet op het werven van nieuwe bedrijven, het versterken van logistiek, maintenance en biobased economy en het betrekken van het MKB.

Bijdrage gemeente

Begroting 2015: € 70.000
Begroting 2016: € 71.847
Begroting 2017: 114.364

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 574.000
31 december 2015   € 577.000
1 januari 2017       onbekend
31 december 2017   onbekend

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 1.691.000
31 december 2015   € 1.096.000
1 januari 2017      onbekend
31 december 2017   onbekend

Resultaat    

2015         € 3.583
2017         € 0

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Register

NV Rewin

Deelnemers

De aandeelhouders zijn de 18 gemeenten in West-Brabant te weten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert, de Regio West-Brabant Kamers van Koophandel in Midden- en West-Brabant en Brabant.

Wettelijke voorschriften

Wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht en de statuten

Doel

REWIN is de uitvoeringsorganisatie van 18 West-Brabantse gemeenten en de Kamers van Koophandel voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur in West-Brabant.

Reden aangaan verbinding

Versterken sociaal economische structuur in de regio

Bevoegdheden

Ondersteunen bij kantoor -en bedrijfsvestiging
Versterken topsectoren:
- Logistiek
- Maintenance
- Biobased economy.