Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Vestigingsplaats

Tilburg

Beoogd effect

Kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg die binnen de wettelijke aanrijtijden ter plaatse is.

Beleidsvoornemens

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg die binnen de wettelijke aanrijtijden ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. Het behouden van de ambulancevoorziening.

Bijdrage gemeente

Begroting 2015: € 0
Begroting 2016: € 0
Begroting 2017: € 0

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 10.022.000
31 december 2015   € 9.857.000
1 januari 2017       € 9.719.000
31 december 2017   € 9.556.000

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 23.194.000
31 december 2015   € 26.286.000
1 januari 2017      € 27.742.000
31 december 2017   € 24.963.000

Resultaat

2015         € -164.501
2017         € -163.000

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Richtlijnen kaders begroting 2018

  • De kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg blijft in 2018 gewaarborgd ondanks het nog te nemen besluit  over de vergunningverlening en het onderzoek naar de nieuwe rechtsvorm.
  • Gemeenten worden gedurende het hele proces over een nieuwe organisatiestructuur tijdig en volledig geïnformeerd. De stand van zaken wordt teruggekoppeld in het Algemeen Bestuur.  Een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur heeft geen onevenredig nadelige (financiële) consequenties voor de gemeenten.
  • Bijdrage aan realisatie beleidsindicatoren BBV – nog niet van toepassing op de RAV;
  • Opnemen van relevante indicatoren zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2017.

Register

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.
Brabant-Noord: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel, Uden, Veghel

Wettelijke voorschriften

Tijdelijke wet ambulancezorg

Doel regeling

Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg

Reden aangaan verbinding

Op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg is per regio een Regionale Ambulancevoorziening aangewezen.

Bevoegdheden

Het openbaar lichaam heeft tot taak
het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden en West-Brabant;
het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord;
het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant;
het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord;
het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen van de regio Midden- en West Brabant en de regio Brabant-Noord;
het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Hulpverleningsdienst Brabant-Noord;

Besluit met betrekking tot de zienswijzen van de gemeente Etten-Leur

Ingediende zienswijze Ambulancevoorziening

Besluit Algemeen Bestuur Ambulancevoorziening

De raad is van mening dat het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten voor 2017 hoogstens 5,5% mag bedragen (in plaats van het genoemde percentage van 6)  waardoor dit gelijk is aan het percentage voor 2016 (5,5%). Stijging van dit percentage past immers niet bij het streven van de RAV om haar prestaties voor 2017 te consolideren of te  verbeteren

Ook al passen we het te behalen overschrijdings-% voor de RAV-regio MWB aan van 6% naar 5,5%, het mag duidelijk zijn dat deze doelstelling op dit moment niet haalbaar is omdat de productie de laatste jaren aanhoudend is blijven stijgen waardoor de financiële middelen niet meer toereikend zijn.

De raad verzoekt om in de begroting aandacht te besteden aan (de vordering van) het onderzoek naar een alternatieve rechtsvorm voor de RAV en te rapporteren over de voortgang hiervan

Ten tijde van het opstellen van de begroting was het onderzoek naar een alternatieve rechtsvorm nog niet afgerond. De gemeenten zullen worden geïnformeerd zodra de eindrapportage gereed is. Er zal een oplegnotitie worden opgesteld bij de definitieve beleidsbegroting 2017 met de stand van zaken van het onderzoek en het te volgen traject.