Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Stichting Inkoopbureau West-Brabant  

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Beoogd effect

Professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid

Beleidsvoornemens

Het professioneel inkopen en aanbesteden van werken, goederen en diensten die de gemeente aan wil schaffen.

Bijdrage gemeente

Begroting 2015: 12 dagdelen
Begroting 2016: 10 dagdelen
Begroting 2017: 10 dagdelen

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 111.000
31 december 2015   €- 50.000
1 januari 2017       geen informatie beschikbaar
31 december 2017   geen informatie beschikbaar

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 555.000
31 december 2015   € 729.000
1 januari 2017       geen informatie beschikbaar
31 december 2017   geen informatie beschikbaar

Resultaat

2015         €- 49.508
2017         geen informatie beschikbaar    

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Register

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Deelnemers

Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Binnenmaas, Cromstrijen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Kapelle, Moerdijk, Oud-Beijerland, Reimerswaal, Rucphen, Strijen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert

Wettelijke voorschriften

Wettelijke bepalingen inzake rechtspersonenrecht en  statuten van de Stichting

Doel

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied op het terrein van inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Reden aangaan verbinding

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van het regionale inkoopbureau, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Op projectbasis wordt professionele input gegeven om het inkoopproces te ondersteunen. Voor de gemeente Etten-Leur levert dit bundeling van deskundigheid op en de gemeente wordt ondersteund.

Bevoegdheden

Leveren advieswerkzaamheden, signaleren van belang zijnde ontwikkelingen op het terrein van inkoop- en aanbestedingsbeleid en ter hand nemen van voorbereidende, coördinerende dan wel uitvoerende taken.