Begroting 2017

Financiële positie 2017

In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen het verloop van de voorzieningen in meerjarig perspectief weergegeven:

Categorie voorzieningen             (bedragen x € 1.000)

Stand
1-1-2018

Toevoeging
t.l.v. exploitatie

Aanwending of vrijval

Stand
31-12-2018

Onderhoudsvoorzieningen

15.470

4.557

6.215

13.813

Overige voorzieningen

6.142

896

1.205

5.834

Voorzieningen Grondbedrijf

1.904

0

1.904

0

Totaal voorzieningen

23.516

5.453

9.323

19.646

Categorie voorzieningen             (bedragen x € 1.000)

Stand
1-1-2019

Toevoeging
t.l.v. exploitatie

Aanwending of vrijval

Stand
31-12-2019

Onderhoudsvoorzieningen

13.813

4.557

6.023

12.347

Overige voorzieningen

5.834

970

1.256

5.548

Voorzieningen Grondbedrijf

0

0

0

0

Totaal voorzieningen

19.646

5.527

7.279

17.895

Categorie voorzieningen             (bedragen x € 1.000)

Stand
1-1-2020

Toevoeging
t.l.v. exploitatie

Aanwending of vrijval

Stand
31-12-2020

Onderhoudsvoorzieningen

12.347

4.557

7.052

9.852

Overige voorzieningen

5.548

1.020

1.568

4.999

Voorzieningen Grondbedrijf

0

0

0

0

Totaal voorzieningen

17.895

5.577

8.620

14.851