Begroting 2017

Financiële positie 2017

  • Deze voorziening zijn bedoeld om het gecalculeerde negatieve resultaat op grondexploitaties of projecten op te vangen.