Begroting 2017

Financiële positie 2017

  • Op basis van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)  2014-2018 wordt via het riooltarief gespaard voor toekomstige rioolvervangingsinvesteringen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening egalisatie riolering gestort.
  • Aan de voorziening egalisatie riolering wordt jaarlijks € 350.000 onttrokken voor (bovengrondse) wegwerkzaamheden die een relatie hebben met riolering. Daarnaast wordt deze voorziening aangewend als dekking voor gerealiseerde rioolvervangingsinvesteringen.