Begroting 2017

Financiële positie 2017

  • Op basis van meerjarenonderhoudsplanningen voor gebouwen, sportaccommodaties, inventaris gymlokalen en de openbare ruimte worden jaarlijks de werkelijke kosten onttrokken en een gemiddeld bedrag gestort in de onderhoudsvoorzieningen