Begroting 2017

Financiële positie 2017

Toevoeging

  • in 2020 winstnemingen (€ 1.400.000)

Onttrekking

  • in 2018 bijdrage in de kosten van de nieuwbouw zwembad De Banakker (€ 670.000)