Begroting 2017

Financiële positie 2017

Toevoeging

  • verrekening van voordelige saldi gesloten systeem sociaal domein met de reserve sociaal domein (2018: €  1.200.000, 2019: € 2.000.000, 2020: € 2.200.000)

Onttrekking

  • verrekening van nadelige saldi gesloten systeem sociaal domein met de reserve sociaal domein  (2018: €  1.400.000, 2019: € 1.100.000, 2020: € 1.100.000)