Begroting 2017

Financiële positie 2017

  • in 2018 en 2019 overheveling naar de reserve optimalisatie bedrijfsvoering voor het vormen van een innovatiebudget om de besparingen op de bedrijfsvoering te realiseren (€ 250.000). Dit is conform het besluit van november 2015. Hierin werd tevens vastgelegd dat dit geld pas beschikbaar wordt gesteld als de besteding onderbouwd is.
  • in 2018 dekking voor de afschrijving kosten investering in de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer en het nieuwe zwembad De Banakker die we niet via de huur terug kunnen verdienen zoals bijvoorbeeld advieskosten, sloopkosten en planschade (€ 1.000.000)