Begroting 2017

Financiële positie 2017

Toevoeging

  • overheveling van reserve structuurvisie plus naar reserve compenserend groen (saldoregulatie € 250.000)

Onttrekking

  • overheveling van reserve structuurvisie plus naar reserve compenserend groen (saldoregulatie € 250.000)
  • dekking kosten aanleg ecologische verbindingszones (€ 250.000)