Begroting 2017

Financiële positie 2017

Toevoeging

  • In 2017 wordt  ten laste van de algemene risicoreserve een storting in de dekkingsreserve gedaan  van € 1 miljoen voor de investering in het Van Bergenplein.

Onttrekking

  • Deze reserves worden als dekking ingezet om af te schrijven op activa met maatschappelijk nut (met name reconstructies wegen) en activa met economisch nut (met name onderwijs- en sportaccommodaties).