Begroting 2017

Financiële positie 2017

Vaste activa
Door investeringen in (met name) scholenbouw, zwembad en riolering neemt de boekwaarde van vaste activa in 2017 toe.

Vlottende activa
Het grootste gedeelte van de vlottende activa betreft de grondvoorraden van het grondbedrijf. In 2017 verwachten we voor zo’n € 10 miljoen te verkopen (o.a. De Streek). Hierdoor neemt de boekwaarde af.