Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

De gemeente is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend. Hierbij wordt uitgegaan van een standaard dividend van € 12.000. Afhankelijk van de resultaten van de BNG kan dit bedrag hoger of lager uitvallen.

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Gewijzigde begroting 2016

Begroting 2017

Bank Nederlandse Gemeenten

6

12

12