Begroting 2017

Lokale heffingen

Onder bepaalde voorwaarden verlenen we een kwijtschelding voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Deze kwijtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de bijstandsnorm.