Begroting 2017

Lokale heffingen

Bij de stijging van de leges zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten voor de stijging van de loonkosten. Dit omdat het grootste deel van de legeskosten bestaan uit loonkosten. We gaan voor deze begroting uit van een stijging van 2,25%.