Begroting 2017

Investeringen

Bij investeringen met een directe dekking gaat het om de investeringen in riolering en afval, waar een heffing tegenover staat. Het gaat ook over de investeringen in het openbaar gebied, die we direct ten laste van de reserve brengen. Dit zijn in 2017 de volgende investeringen:

Investering met directe dekking        (bedragen * € 1.000)

2017

Reconstructie Van Bergenplein

1.000

Plaatsen ondergrondse containers

45

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)

100

Aanpassing gemeentelijk vastgoed (duurzaam en WMO)

100

Urnenmuur en gedenksteen

75

Vervanging riolering (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan VGRP)

2.600

3.920

Investering zonder directe dekking   (bedragen * € 1.000)

Projecten informatievoorziening en automatisering

100

Vervanging verkiezingsborden

33

Parkeerterrein Spoorlaan

150

Herontwikkeling Stationsomgeving

3.100

3.383

Totaal investeringen 2017

7.303