Begroting 2017

Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie

De verwachting is dat de gemeente per 1 januari 2017 nog beschikt over bijna 5 hectare bedrijfsgrond en bijna 0,5 hectare grond voor detailhandel. Dit zijn zowel kavels voor groot- als kleinschalige bedrijfshuisvesting en herstructurering en ze zijn direct uitgeefbaar en te verkopen. We verwachten in 2017 1,5 hectare bedrijfsgrond en alle grond voor detailhandel uit te geven.
In onderstaande tabel leest u de prognose van de uitgifte tot 2020.

Uitgifte werklocaties in m²

2017

2018

2019

2020

Kleinschalig gemengd

5.100

8.100

10.800

5.200

Herstructurering

6.000

13.800

Detailhandel

4.000

Totaal

15.100

21.900

10.800

5.200

De komende jaren volstaat onze bestaande voorraad. Naast de kavels van de gemeente zijn ook andere kavels beschikbaar voor verkoop door derden. In regionaal verband maakten we afspraken over herstructurering en de productie van nieuw bedrijventerrein tot 2025. In opdracht van de provincie wordt nu nieuw onderzoek gedaan naar de vraag naar werklocaties tot 2030. Het resultaat van dit onderzoek nemen we mee in de omgevingsvisie (2017).