Begroting 2017

Financiering

Begin 2017 heeft de gemeente naar verwachting ongeveer € 54 miljoen aan geldleningen nodig. Dat is de financieringsbehoefte. Aan het begin van 2017 hebben we echter voor € 63 miljoen aan leningen opgenomen, met een gemiddeld rentepercentage van ongeveer 2,5%. We hebben dus meer geleend dan eigenlijk nodig was. De reden hiervan is dat we in 2015 en 2016 meer inkomsten hebben gehad door grondverkopen dan we hadden verwacht en dat de uitgaven aan investeringen achterbleven. Het bedrag dat we niet nodig hebben (bijna € 9 miljoen) hebben we nu tijdelijk ondergebracht bij het Rijk (Schatkist).

Door (grote) uitgaven (voor onder andere brede scholen, zwembad, riolering en reconstructies wegen) is er in de loop van 2017 wel weer meer geld nodig. We verwachten dat onze financieringsbehoefte in de loop van 2017 per saldo stijgt naar € 70 miljoen. Hiervoor gebruiken we het geld dat nu bij het Rijk is ondergebracht. Ook met de verkoop van gronden kunnen we de financieringsbehoefte invullen. Het bedrag wat we dan tekort komen zullen we gaan lenen. Naar verwachting ligt dat tussen de € 5 en € 10 miljoen.
Hoe hoog de financieringsbehoefte daadwerkelijk wordt, is met name afhankelijk van het tijdstip waarop de uitgaven plaatsvinden en de opbrengsten die we binnen het grondbedrijf realiseren.
De bedragen vindt u terug in paragraaf 4.3.5 in de geprognosticeerde balans.

Voor de leningen die verder nodig zijn om te voorzien in de financieringsbehoefte, gaan we in de begroting 2017 uit van een rentepercentage van 0,25% voor kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Voor de langlopende leningen gaan we uit van een rentepercentage van 1,0%.