Begroting 2017

Financiering

Het rentepercentage van leningen staat nog steeds op een laag niveau. Dit geldt vooral voor kortlopende leningen. Om die reden financieren we zoveel mogelijk met een kortlopende lening. Er geldt wel een kasgeldlimiet, zie daarvoor het onderdeel ‘Kasgeldlimiet’.
Langlopende leningen gaan we in principe aan voor 10 jaar. Als er sprake is van een gunstig rentepercentage, onderzoeken we of een langere looptijd gewenst is.