Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In onderstaande tabel staan de kengetallen voor de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. Door ook de kengetallen uit de rekening 2015 en de begroting 2016 op te nemen, krijgen we een beeld van het verloop van de kengetallen.

Begroting 2017

Verloop van de kengetallen

Kengetal

Categorie

Rekening

Begroting

Begroting

MJR

MJR

MJR

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Netto schuldquote

a. zonder correctie doorgeleende gelden

A

49%

64%

60%

62%

57%

52%

b. met correctie doorgeleende gelden

A

41%

55%

55%

59%

55%

50%

2.

Solvabiliteitsratio

B

35%

32%

33%

31%

33%

36%

3.

Grondexploitatie

A

27%

16%

11%

3%

-5%

-5%

4.

Structurele exploitatieruimte

B

1%

1%

0%

1%

1%

2%

5.

Belastingcapaciteit

A

93%

93%

90%

91%

92%

94%