Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ratio van het weerstandsvermogen
De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit.

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit. Op basis van de risicosimulatie is de ratio 1,7.

Bij de jaarrekening over 2015 bedroeg de weerstandsratio 1,4. Het opmaken van de weerstandsratio is een momentopname. Risico’s veranderen immers voortdurend. In het  beleidskader is bepaald dat de ratio minimaal 1,0 moet zijn. Bij de behandeling van de begroting 2016 heeft de wethouder toegezegd dat het streven is  dat de weerstandsratio de komende jaren ten minste 1,1 bedraagt.

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende