Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Alle financieel vertaalde risico’s uit de producten en de paragraaf bedrijfsvoering bedragen bij elkaar € 18.103.400. De risico’s doen zich niet allemaal tegelijk voor in hun maximale omvang. Daarom reserveren we niet dit totaalbedrag. We voerden een  risicosimulatie uit. Uit deze simulatie volgt dat het 90% zeker is dat we alle risico’s kunnen opvangen met een bedrag van € 10.809.900. Dit bedrag is dus de benodigde weerstandscapaciteit.